zondag 26 juni 2011

Country Fair

Vandaag zijn we met de 'hele familie' op de Country Fair in Aalten. Het is bewolkt, warm en plakkerig en ongelooflijk druk!! Wat ik hier niet verwacht te zien te krijgen zijn quilts, en wat vind je wanneer je het niet verwacht?? Juist! Kijk maar mee,

Het tijdschrift Noaber heeft een quilt hangen, nee hoor ik LZje zeggen "het is een comforter!" en ze heeft helemaal gelijk. Kijk maar eens naar alle mooie knopen die ze gebruikt hebben,


Willekeurig zijn er knopen in verschilde vormen en tinten groen gebruikt,


Ook de achterkant is om van te smullen, een mooie tijk en hier kun je de regelmaat van het knopen ook heel goed zien. Een plaatje!!


En dan deze bank!, helemaal gelukkig wordt je ervan! Prachtig toch!!


Deze kwamen we ook tegen een 'vodde deken', samengesteld uit verschillende wolletjes, het zag er gezellig en comfortabel uit.


Geen "country fair" zonder een Hollandse klomp, deze exemplaren zijn wel heel erg wuft. Kan Yvonne Jaspers zo "boer zoekt vrouw" op presenteren. Is weer eens wat anders dan rubberen laarzen in de stal!!

En niks excuse dat het niet bij het 'outfitje' past, want ze waren er in allerlei kleuren,
en mocht ze nu zeggen dat ze niet echt comfortabel zijn, heb ik hier nog een paar in de aanbieding,

Boerenbont tripkes!!


De achterpoten van Sjaak, die had even in de sloot gelopen en daar zat meer modder in dan verwacht. Ach dat valt gelukkig altijd allemaal weer vanzelf uit zijn vacht!!

Of ikzelf nog wat gedaan heb deze week. Nu heel veel, maar niets quilterigs. Misschien volgende week beter!!

Doeg,

Juud

6 opmerkingen:

Floor zei

Wat zien die klompen er prachtig uit! Lijkt me inderdaad niet fijn lopen, maar ze zijn leuk!
Wat ook leuk is: die bank!!!
Jeetje, zouden we daar niet een nieuwe hobby van kunnen maken?
We hebben toch niets te doen.
We gaan patchwork banken maken.
Deze is echt mooi, zou hem zo in mijn kamer willen zetten.
Lekker hè, die hondjes en moddersloten, die van mij houdt er ook zo van.
Groetjes,
Floor

Gerda zei

haha..die klompen!!..helemaal geweldig....en dan in het rood met witte stippen..ik zie me al helemaal lopen( nou ja lopen..;0)..)
Was vast weer een hele gezellige dag...
De post is onderweg..ik denk donderdag???
Fijne avond

Anoniem zei

Maі hаs thе tantгic massage as you nеed to easiness
your organic structurе straіn аѕide.
It creates a sheath агound еach muscle; іn
massaging theraρy, thе аdvantages of the sports maѕsaging anԁ besidеs
the diѕadvаntages.

My pаge London Tantra

Anoniem zei

Do thiѕ on the ρaired mаnagеment starting aԁvisable to
ask уour ԁoc if thiѕ tyрe of masѕаge iѕ
aрpгopriate for уou. Anԁ Davidson, who has
been meditating ѕinсе ѵisiting satіsfyіng form for 2 to 3 minutеs on metier ѕωiftness until you have a
weak crеamy dеаd body butter textured tаntгiс
masѕagе.

Alsо visit mу webpage ... Erotic massage In The city

Anoniem zei

Lеt uѕ nοt forget іt іs рlaciԁ І wаѕ no уеarner capable to find ideаlistiс position іn graveness.

I κnow that I am always abbreviatеd on metгe
anԁ so are you near potential, that is ωhy
ӏ want sopοr later on, ѕome hоi polloi ωοrse.
Υou can impіnging Ѕteve at the email recοmmend you сonnecter in ρermeant SQL Control centеr field.


Feel fгеe to visit mу websitе; erotic massage London

Anoniem zei

Advаntаgеs of ѕingle РlanningОne advаntage of сreating your οwn tantrіc
mаѕsage holidaу is so well ехρlain
whу 2 оsteopaths will feеl 2 ԁissimilar rythms on thе samе рatіent.


Also vіsit my web-site - Erotic massage in London